• انواع سبک های عکاسی by : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

    همانطور که در پستِ قبلی توضیح دادم ؛ انتخاب سبک عکاسی از نکاتِ مهمِ شروعِ عکاسی است. دسته بندیِ سبکهای عکاسی مشکل است از این رو که هر عکاس میتواند به خودیِ خود یک سبک از عکاسی باشد. اما در ...

    ادامه مطلب